phil schiller

Phil Schiller ustępuje ze stanowiska, pozostanie Apple Fellow

Phil Schiller to postać dobrze znana w świecie Apple. W firmie pracuje od 1987 roku…